Oferta

PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation)

Proprioceptywne torowanie nerwowo- mięśniowe to koncepcja terapeutyczna rozpatrująca człowieka w całości, zakładając istnienie niewykorzystanych potencjałów.

Filozofia metody PNF zakłada:

pozytywne podejście do pacjenta i jego problemów, które wspiera motywacje do terapii i ułatwia proces nauczania nowych umiejętności

podejście funkcjonalne celem terapii jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu funkcjonowania poprzez zadania ukierunkowane na cel wyznaczony wspólnie z pacjentem

mobilizacje rezerw każdy posiada w sobie niewykorzystany potencjał życiowy, który powinien być aktywowany podczas terapii poprzez jej urozmaicanie. Rezerwy są mobilizowane również poprzez intensywny trening w formie zadań domowych wyznaczanych pomiędzy spotkaniami

globalną obserwacje pacjent traktowany jest jako całość, potrzeby fizyczne pacjenta powiązane są z Jego sytuacją życiową, zainteresowaniami, dlatego cel terapii powinien być ustalony wspólnie, a nie narzucony przez terapeute

nauczanie motoryczne i kontrola motoryczna „powtarzanie bez powtarzania” zmiany sposobu ćwiczeń, zadania częściowe, pozytywna informacja zwrotna, nauka utraconych lub zaburzonych funkcji lub ruchu do momentu zautomatyzowania

Terapia Punktów Spustowych (Trigger Points Therapy)

Punkt spustowy to miejsce o zwiększonej wrażliwości na ucisk, mogące dawać rzutowanie objawów (zwykle bólowych) na inne okolice ciała. Punkty spustowe powstają na skutek: nadmiernego przeciążenia mięśnia, urazu, dolegliwości bólowych, utrzymywania się mięśnia w nadmiernym skróceniu lub rozciągnięciu. Najbardziej charakterystycznym objawem jest ból mogący rzutować na inne obszary. Utrzymujące się w mięśniu punkty spustowe w dalszej konsekwencji mogą prowadzić do ograniczenia długości mięśnia i powodować ból przy próbie jego rozciągania.

Terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych pozwala na zlikwidowanie dolegliwości bólowych już podczas pierwszego zabiegu.

Masaż klasyczny

Jest to najstarsza forma masażu, polega na rytmicznym wywieraniu i zwalnianiu ucisku na tkanki miękkie za pomocą odpowiednich chwytów.

W trakcie masażu zachodzi bezpośrednie oddziaływanie bodźców mechanicznych na skórę, tkankę podskórną i mięśnie. Działanie masażu klasycznego polega na odżywieniu masowanych tkanek.

Zmiany mechaniczne powstające w tkankach miękkich przenoszą się również na twarde elementy układu kostnoszkieletowego, a przez unerwienie segmentowe również na inne układy narządów.

Masaż klasyczny wywiera więc równocześnie działanie miejscowe i ogólne.

Masaż sportowy

Najczęściej stosowany jest jako forma odnowy biologicznej zawodników po zawodach lub w okresie przejściowym (na początku sezonu lub w trakcie przerwy w treningach) w okresie znacznej redukcji obciążenia treningowego.

Masaż wykonywany po zawodach ma na celu przyspieszenie regeneracji zawodnika i jak najszybsze przygotowanie jego organizmu do kolejnych obciążeń treningowych i startowych.

Masaż sportowy wykonywany w okresie przygotowawczym lub w trakcie przerwy w sezonie ma na celu utrzymanie organizmu w pełnej sprawności i aktywizację tkanek oraz układu krążenia i nerwowego.

Masaż bańką chińską

Masaż bańką chińską wykorzystując podciśnienie poprawia przepływ krwi i limfy. Stosuje się go w kosmetyce (działanie antycellulitowe). W fizjoterapii działanie masażu bańką chińską wykorzystuje się w leczeniu bólu wynikającego z napięcia mięśni oraz jako drenaż limfatyczny.

Masaż bańką chińską jest doskonałą alternatywą dla masażu klasycznego dla osób prowadzących siedzący tryb życia, narażonych na stres lub jako rozluźnienie po wysiłku fizycznym.